Genveje


Aktør netværk

Sygeplejerskeuddannelsen i Region Hovedstaden består af et omfattende samarbejde mellem region, kommuner og de tre sygeplejerskeuddannelser i regionen


Der er i regionen et omfattende samarbejde mellem region, kommuner og de tre sygeplejerskeuddannelser i regionen - og en kompleks organisering af dette . Hensigten med organiseringen af samarbejdet med de kliniske undervisningsområder er at bidrage til at sikre ensartet høj kvalitet og vilkår for den kliniske undervisning.

I kolonnen til højre kan du hente en oversigt, der viser samarbejdsstrukturer for sygeplejerskeuddannelsen i Region Hovedstaden.

Organisering af samarbejdet

Samarbejdet om at tilrettelægge og udvikle og kvalitetssikre den kliniske del af uddannelsen sker i tæt dialog med de kliniske undervisningssteder på en række niveauer, repræsentationer og mødefora med fast mødestruktur, der med få justeringer har fungeret siden 2008/2009.  Struktur og indhold af samarbejdet med kliniske undervisningssteder om undervisning fremgår af oversigten til højre samt under de respektive dialogfora på kurh hjemmesiden.

Dialogen med kliniske undervisningssteder relaterer sig særligt i forhold til fordeling af studerende, ressourcer på kliniske undervisningssteder samt planlægning af det forstående kliniske undervisningsforløb. Intentionen er desuden, at samarbejdet mellem det kliniske og teoretiske læringsrum skal komplementere og kvalificere de studerendes læringsudbytte og sammenhængen mellem teoretisk og klinisk undervisning.