Genveje


Modul 1

Sygepleje – fag og profession

Modul 1 indeholder både teoretisk og klinisk undervisning. Den kliniske undervisning er fælles for UC Diakonissestiftelsen, UCC Nordsjælland og Metropol sygeplejerskeuddannelse.

Den teoretiske del af undervisningen på modul 1 er forskellig for de 3 sygeplejerske uddannelser.

Undervisning i klinisk praksis er af en uges længde og varetages af sygeplejersker. Undervisningen tilrettelægges som kliniske studier med refleksion og bearbejdelse af data. Den formelle uddannelsesorganisation/lokale sygeplejerske placerer dig, så der er mulighed for at observere fokusområderne. Sygeplejersken er ansvarlig for at udvælge og planlægge aktiviteter relateret til fokusområderne. I foråret er perioden placeret i henholdsvis uge 10 og 11 og i efteråret i henholdsvis uge 39 og 40.

Fokus for klinisk undervisning. Inden for modulets læringsudbytte trænes viden, færdigheder og kompetencer. Du deltager sammen med en sygeplejerske i observation, samtale, beskrivelse af og refleksion over sygeplejerskens opgaver.
Dit fokus vil være:

  • Patientologi – patient/borgerperspektiv
  • Sygeplejerskens virksomhedsområde
  • Samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske

Modulets læringsudbytte. Læringsudbytte og den kliniske undervisning er ens for de tre sygeplejerskeuddannelser, men den  teoretiske undervisning udmøntes forskelligt på de enkelte uddannelsesinstitutioner.