Genveje


Modul 2

Sygepleje - sundhed og sygdom.

Den kliniske undervisning på modul 2 omfatter 4 ECTS-point og foregår på godkendte kliniske medicinske og kirurgiske undervisningssteder i Region Hovedstaden.
Den teoretiske undervisning er tilrettelagt forskelligt på de 3 sygeplejerskeuddannelser, men den kliniske undervisning har fælles modulbeskrivelse.


Rammer for den kliniske undervisning
Den kliniske vejleder er ansvarlig for at udvælge og præsentere planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb ud fra det beskrevne læringsudbytte. Du deltager sammen med en klinisk vejleder eller en sygeplejerske i udøvelse af sygepleje med fokus på kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener og praktiske færdigheder indenfor udvalgte sygeplejefaglige områder.
 
Fokus i klinisk undervisning
I den kliniske undervisningsperiode trænes viden, færdigheder og kompetencer inden for modulets læringsudbytte. Den studerende indgår i en professionel omsorgsrelation, samarbejder med patienten og anvender udvalgte kliniske metoder i sygepleje til observationer og vurderinger. Den studerende deltager i planlægning af plejeforløb med udgangspunkt i patientens behov og udfører udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger.
Den studerende udfører sygepleje med overholdelse af hygiejniske principper, således at smitteveje afbrydes og infektioner forebygges.

Den studerendes fokus er: Kropspleje og velvære. Måling og vurdering af patientens fysiologiske værdier: legemstemperatur, puls, blodtryk og respirationsfrekvens Mobilitet/immobilitet herunder lejring og forflytningsteknik samt brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens ressourcer og begrænsninger.

I løbet af den kliniske undervisningsperiode indsamler og beskriver den studerende data hos en patient til senere bearbejdelse i den teoretiske undervisning. Der henvises til portfoliens forskellige studiemetoder til indsamling af data. Dataindsamlingen udarbejdes efter gældende juridiske og tekniske retningslinjer for den studerendes uddannelsesinstitution og indgår i læringsdelen i den studerendes portfolio.