Genveje


Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser.

Det drejer sig om angst- og tvangslidelser(OCD), belastnings- og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt senfølger efter incest. Centret har intet akut beredskab.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård er det eneste selvstændige psykoterapeutiske behandlingssted for personer med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er i mere end en forstand placeret centralt i regionen, og den eneste psykiatriske enhed, der i større omfang varetager behandling af personer fra hele Region Hovedstaden.

Centret har i mere end 40 år været Danmarks største enhed for psykoterapeutisk behandling. De tilstande og lidelser, der behandles ved centret, er først og fremmest:

  • Tilpasningsreaktioner
  • Depression
  • Angsttilstande
  • Ved centret behandles desuden personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og følger efter seksuelt misbrug i barndommen.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård har på baggrund af sit mangeårige virke udviklet tidssvarende behandlingsformer, der tager udgangspunkt i de mellemmenneskelige relationer og deres betydning for den enkeltes psykiske helbred og udviklingsmuligheder.

Læs mere om Psykoterapeutisk Center Stolpegården

Præsentation af kliniske undervisningssteder

Beskrivelse under udarbejdelse