Genveje


Den Kliniske KoordinationsEnhed

Den Kliniske KoordinationsEnhed/KKE er fysisk placeret ved Metropols sygeplejerskeuddannelse.

Den Kliniske KoordinationsEnhed, er bindeleddet mellem de 3 sygeplejerskeuddannelser: UCC Nordsjælland, UC Diakonissen, Metropol.

 

KKE er en administrationsenhed, der siden 2011 har fungeret med koordinatorer, der varetager den overordnede koordination og dialog undervejs i den kliniske undervisning på en række forskellige samarbejdsniveauer. Den Kliniske KoordinationsEnhed understøtter samarbejdet i Region Hovedstaden mellem uddannelsesinstitutionerne, primærkommunerne, sektorerne for somatik og psykiatri. 

KKE skaber sammenhæng mellem behovet for kliniske undervisningspladser og den lokale fordeling af sygeplejestuderende og koordinerer tildelingen af studerende til de kliniske undervisningspladser, herunder også studerende med særlige behov og internationale studerende. KKE varetager fordelingen af studerende ud fra de indmeldte pladser fra Region Hovedstaden og kommunerne.

KKE varetager også udviklingen af den kliniske hjemmeside/KURH – der er et informations- og kommunikationsmiddel til både studerende, kliniske undervisningssteder og uddannelsesinstitutioner. KKE varetager også en række administrationsopgaver i relation til Praktikportalen.

KKE varetager en lang række administrative opgaver i relation til samarbejdet og organisering mellem de tre sektorer i Regionen og de tre sygeplejeuddannelser i Regionen.

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er en central bestanddel i KKE's arbejde. KKE sikre bl.a. at alle kliniske undervisningssteder er godkendte, der evalueres på klinisk undervisning for modul 1,2, 4, 6, 8, 11 og 12. Se mere omkring evaluering her.  Der arbejdes med konkrete udviklingstiltag rettet mod kontinuerlig udvikling.  

Foruden det eksterne samarbejde og koordineringen med de tre sektorer i Regionen varetager KKE også en række administrative opgaver i relation til det interne samarbejde på Institut for Sygepleje, Metropol, særligt i relation til klinisk undervisning. 

Enheden består af Hanne Riis og Patricia Elkan.Den Kliniske KoordinationsEnhed, KKE

Patricia Elkan
Uddannelseskoordinator

Tlf.: +45 51 63 24 78


Hanne Riis
Faglig koordinator
Tlf.: +45  51 38 04 47