Genveje


kliniske moduler klinisk undervisning praktik klinik

Den kliniske undervisning består af 90 ECTS Den kliniske undervisning består af 90 ECTS

De 90 kliniske ECTS-point fordeler sig ud på forskellige moduler igennem hele dit uddannelsesforløbDe 90 kliniske ECTS-point fordeler sig ud på forskellige moduler igennem hele dit uddannelsesforløb

Moduler

Denne hjemmeside (KURH) dækker alene informationer om sygeplejerskeuddannelsen med 2008 studieordning.
Alle studerende der påbegynder uddannelse som sygeplejerske med start fra september 2016 (1. semester - studieordning 2016), henvises til informationer dels på uddannelsens studieportal og i Praktikportalen.

De kliniske forløb er fordelt på forskellige moduler gennem hele uddannelsesforløbet. Hvert modul har sit eget fokus og sit eget læringsudbytte. Til venstre på denne side har du mulighed for at se nærmere på de enkelte moduler

Modul 4: Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 5: Tværprofessionel virksomhed

Modul 6Sygepleje - kroniske patienter og borgere i eget hjem

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 11: Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed

Modul 12Sygepleje - og selvstændig professionsudøvelse

Modul 13: Valgfrit modul 

Modul 14: Bachelor opgave 

Påkrævede certifikater

Som sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er der forskellige krav om certificeringer før du skal i klinisk undervisning.

Følgende e-learningskurser skal være gennemført:

  • E-learning i basal HLR (hjerte-lunge-redning) og færdighedstræning (svarende til basal genoplivningskursus). Skal gennemføres på uddannelsesinstitutionen og må  maksimalt være 2 år gammelt.