Genveje


Modul 11

Sygepleje – kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 forløber planmæssigt 2 gange om året. Modulet er på 15 ECTS-point svarende til 10 ugers klinisk undervisning med opstart i uge 6 og 35.

Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig ligeledes mod den enkelte patient og dennes netværk fx familien med henblik på at planlægge, tilrettelægge, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb.

Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne eller ældre.

Planlagt studieaktivitet

I løbet af modul 11 eller modul 12 skal du som sygeplejestuderende deltage i en planlagt studieaktivitet, som omhandler tværfaglig kommunikation og samarbejde omkring stuegang. Læs mere i arbejdshæfte til fællesundervisning (kommer snart). Deltagelsen sker via tilmelding - se nedenfor.

Den planlagte studieaktivitet, der er en forudsætning for, at kunne deltage i intern prøve på modul 12, foregår på Hammerhusgade 11 – 2100 kbh Ø. 

Manglende gennemførelse af planlagt studieaktivitet betyder at modul 12 ikke bliver godkendt.

Den planlagte studieaktivitet består af en dags obligatorisk undervisning svarende til 7 timer, hvor den sygeplejestuderende træner tværfaglig kommunikation på tværs af to professioner. Undervisningen og træningen har fokus på professionernes kernefaglighed og på tværfagligt samarbejde. 

Tilmelding:

Du tilmelder dig via dette link:  Fællesundervisning - Region Hovedstaden

Arbejdshæfte til fællesundervisning

Ved spørgsmål kan man kontakte kursusadministrator for de sygeplejestuderende:

Kirsten Lund

Tlf. +45 29 27 51 74 eller email: kirsten.pedersen.lund@regionh.dk

Studieaktiviteten planlægges i tæt samarbejde med Center for HR/CHR - grunduddannelse og CEKU.