Genveje


Modul 12

Sygepleje – og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 forløber planmæssigt 2 gange om året. Modulet er på 15 ECTS-point svarende til 10 ugers klinisk undervisning med opstart i uge 17 og 46.

Det er det sidste lange kliniske undervisningsforløb og modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner, herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. Modulet kan tilrettelægges i primær, i psykiatri og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre.

Planlagt studieaktivitet

I løbet af modul 11 eller modul 12 skal du som sygeplejestuderende deltage i en planlagt studieaktivitet, som omhandler tværfaglig kommunikation og samarbejde omkring stuegang. Deltagelsen sker via tilmelding - se nedenfor.

Den planlagte studieaktivitet, der er en forudsætning for, at kunne deltage i intern prøve på modul 12, foregår på Hammerhusgade 11 – 2100 kbh Ø.

Manglende gennemførelse af planlagt studieaktivitet betyder at modul 12 ikke bliver godkendt.

Den planlagte studieaktivitet består af en dags obligatorisk undervisning svarende til 7 timer, hvor den sygeplejestuderende træner tværfaglig kommunikation på tværs af to professioner. Undervisningen og træningen har fokus på professionernes kernefaglighed og på tværfagligt samarbejde. 

Tilmelding:

Du tilmelder dig via dette link:  Fællesundervisning - Region Hovedstaden

Arbejdshæfte til fællesundervisning

Ved spørgsmål kan man kontakte kursusadministrator for de sygeplejestuderende:

Kirsten Lund

Tlf. +45 29 27 51 74 eller email: kirsten.pedersen.lund@regionh.dk

Studieaktiviteten planlægges i tæt samarbejde med Center for HR/CHR - grunduddannelse og CEKU.