Genveje


Modul 13

UC Diakonissestiftelsen, UCC Nordsjælland og Metropol har forskellige valgfag.

Se modulbeskrivelserne på de tre undervisningssteders hjemmesider:

UC Diakonissestiftelsen:  Modul 13 - modulbeskrivelse

UCC Nordsjælland: Modul 13 - modulbeskrivelse

 Metropol: Modul 13 - modulbeskrivelseKliniktilknytning for studerende på modul 13 - valgmodul

På nedenstående link skal du tilmelde din kliniktilknytning, hvis du som studerende skal deltage på følgende valgfag:

•    Akut sygeplejepraksis
•    Børn og unges sundhed og sygdom i dagens Danmark
•    Kvalitative forskningsmetoder, interview og observationsstudier – en mulighed for et pilotstudie til bachelorprojektet
•    Kvalitetsudvikling og patientforløb
•    Kvantitative metoder
•    Palliativ indsats for omsorg for alvorligt syge og døende mennesker
•    Systematisk review
•    Seksualitet og sexologi
•    Rusmidler og afhængighed
•    Global Health- med rejse til udlandet

Herudover vil studerende også kunne følge tværfagligt udbudte valgfag fra andre uddannelser i Professionshøjskolen Metropol eller fra andre professionshøjskoler i Danmark, ligesom de kan planlægge et selvtilrettelagt forløb, der kan foregå både i Danmark og i udlandet.

Klik på linket tilmelding, der vil åbne en ny side, hvor du skal udfylde formular til dokumentation af din kliniktilknytning:

Tilmelding