Genveje


Modul 4

Sygepleje – grundlæggende klinisk virksomhed

Sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden ønsker at uddanne sygeplejersker, der arbejder integreret med viden, færdigheder og kompetencer samt arbejder metodisk stringent, er kritisk tænkende og internationalt orienteret.


Dette modul er  på 15 ECTS-point svarende til 10 ugers klinisk undervisning. Modulet retter sig mod sygepleje – grundlæggende klinisk virksomhed og tilrettelægges i sekundær sundhedstjeneste. Den kliniske undervisning foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i hele Region Hovedstaden i forhold til børn, unge, voksne og ældre.


Perioden leder frem til, at den sygeplejestuderende under vejledning og med tiltagende selvstændighed kan varetage og begrunde sygepleje samt grundlæggende klinisk virksomhed inden for modulets læringsudbytte. Modulet omfatter en fastlagt studieaktivitet og afsluttes med en intern klinisk prøve, der tager udgangspunkt i modulets læringsudbytte og samlede ECTS-point.