Genveje


Modul 6

Sygepleje – kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modulet er på 15 ECTS-point svarende til 10 uger, hvor 3 ECTS-point er teoretisk undervisning og 12 ECTS er  klinisk undervisning. Modulet retter sig mod sygepleje – kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Den teoretiske del af undervisningen foregår på uddannelsesinstitutionen. Den kliniske del af undervisningen foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i hele Region Hovedstaden i forhold til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre. Perioden leder frem til, at den studerende under vejledning og med tiltagende selvstændighed kan anvende og begrunde sygepleje til kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.