Genveje


Modul 8

Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper.

Modulet er på 15 ECTS-point svarende til 10 uger, hvor 3 ECTS-point er teoretisk undervisning og 12 ECTS er klinisk undervisning.

Modulet retter sig mod patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper, og fokuserer i særlig grad på patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter.

Den teoretiske del af undervisningen foregår på uddannelsesinstitutionen. Den kliniske del af undervisningen foregår på godkendte kliniske undervisningssteder i hele Region Hovedstaden.

Modulet kan tilrettelægges i det kommunale eller regionale sundhedsvæsen i forhold til børn, unge, voksne og ældre.