Genveje


Portfolio klinik praktik klinisk undervisning

Portfolioen er et obligatorisk studieredskabPortfolioen er et obligatorisk studieredskab

Den danner grundlaget for din refleksion og læring under dit studie Den danner grundlaget for din refleksion og læring under dit studie

Portfolio

Et obligatoriske studieredskab, der danner grundlag for din refleksion og læring

Portfolio består af en præsentationsdel, en læringsdel og en dokumentationsdel.

I portfolio er refleksion det gennemgående og bærende element for læring og udvikling. Refleksion benyttes i samtlige studiemetoder og kan således siges at være bindeleddet mellem teori og praksis i en professionsbaseret uddannelse. Udover at være en del af alle studiemetoderne har vi valgt at sætte yderligere fokus på refleksionen ved at lade en af studiemetoderne være ”øvelse i refleksion”, for at give dig mulighed at fokusere specielt på denne proces.

Præsentationsdelen er præsentationen af den studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Du bestemmer selv, hvad du ønsker at fortælle og i hvilken detaljeringsgrad. Præsentationen skal bl.a. bruges ved de indledende studiesamtaler i de kliniske perioder.

Dokumentationsdelen indeholder dokumentation af studierne og resultaterne heraf. Dette omfatter anvendt litteratur, fastlagte studieaktiviteter, fremmøde, intern prøver, Logbog i medicinhåndtering og afsluttende evalueringer. Udvalgt arbejde fra læringsdelen kan danne udgangspunkt for dokumentation af fastlagte studieaktiviteter samt for eksamination og bedømmelse i udvalgte moduler. 

Læringsdelen indeholder en vifte af forskellige studiemetoder såsom studiesamtaler, individuelle studieplaner, øvelser i refleksionsproces, læringskontrakter, studiedagbog, praksisbeskrivelser, borger/patientforløb, sygeplejefortællinger samt den studerendes egne kreative input. Du kan i samarbejde med den kliniske vejleder/teoretiske underviser arbejde med de studiemetoder, der passer bedst til dig.

Eksempel på en individuel studieplan