Genveje


Procedure for samarbejde om problemstillinger

mellem en studerende og et klinisk undervisningssted

Hvis du eller den kliniske vejleder konstaterer en eller flere problemstillinger i relation til din læring eller i relation til læringsmiljøet på uddannelsesstedet, så kan I benytte jer af retningslinjerne i boksen til højre.

Formål med retningslinjerne er:

- At sikre dig optimale vilkår for læring i de kliniske uddannelsesforløb

- At sikre konstruktiv håndtering af problematiske uddannelsesforløb

- At understøtte et konstruktivt samarbejde mellem dig, det klinisk undervisningssted og uddannelsesinstitutionen

- At understøtte din mulighed for at gennemføre uddannelsen