Gå til indhold
Søg

Barnets stemme

Viden om barnets synsvinkel kan få stor og positiv indfl ydelse på forældrenes samarbejde med børnehave og skole. Så hvordan kan vi sikre, at barnets stemme får indflydelse på vores handlinger? Gratis under abonnement

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 4. marts 2024
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholm
Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne
Vis adresse i Google Maps

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

795,00 kr.

Kursusbeskrivelse

Gratis under abonnement.

Oft e kommer vi til at holde møder uden at have barnets synsvinkel og
stemme med – ikke, fordi vi ikke ønsker at kende den, men fordi vi som
regel ikke i praksis kan lade barnet deltage. Barnets stemme kommer derfor
oft est til orde ved elev- eller børnesamtaler eller som en begrænset del af
et møde. Når det er muligt at lade et barn deltage helt eller delvist, kan vi
opleve, at barnet måske ikke siger så meget eller nikker og siger ja til det, vi
foreslår, selv om han eller hun ikke forstår vores forslag eller ikke er enig.
Kurset sigter mod at afdække barnets stemme, nedfælde den i visuel form
og bruge den som evalueringsredskab. Dermed opkvalifi ceres de nære
voksnes valg af tiltag i hverdagen, og muligheden for, at tiltag virker, øges.
Du præsenteres for fem pædagogiske redskaber, som gør det muligt at
medbringe barnets vigtige stemme på møder, hvor den, det hele handler om,
ikke deltager selv. Derudover får du helt konkrete metoder til visualisering af
samtaler med børn og konkrete eksempler på børns respons.

Mål

Du bliver rustet til og får konkrete redskaber til at inddrage barnets stemme.

Målgruppe
Lærere og pædagoger samt PPR-konsulenter

Underviser
Helle Overballe Mogensen

Kursusnummer
CFU-B24012

Louise Sletterød

+45 41 89 73 56

CFU Bornholm administration

cfub@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00