Gå til indhold
Søg

Information om nyt sidste studieår

Fra efteråret 2023 implementerer Københavns Professionshøjskole en ny organisering af sygeplejerskeuddannelsens sidste studieår. Formålet med ændringerne er især at styrke de studerendes kliniske kompetencer og at lette overgangen fra studie- til arbejdsliv. Det betyder blandt andet, at klinisk undervisning i region og kommuner fremover kommer til at foregå både på 6. og 7. semester samt at bachelorprojektforløbet udarbejdes med udgangspunkt i en problemstilling fra praksis og starter allerede på 6. semester. Det nye sidste studieår udspringer af Projekt New, som har været i gang siden 2021 og har bestået af fire rul pilotprojekter med sygeplejerskestuderende fra både Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsen. Læs mere om pilotprojekternes studieårsbeskrivelser, evalueringer samt koordinationsgruppen bag projektet her.

Informationsmøder for kliniske samarbejdspartnere og KP-undervisere

I den kommende tid vil der være tæt samarbejde mellem KP Sygeplejerskeuddannelsen og repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri for at omsætte til nye rammer og tilrettelæggelse. I samarbejdet vil der være fokus på at sikre, at informationer når ud i de forskellige organisationer og faglige miljøer. Der er planlagt følgende online informationsmøder:

den 28. marts kl. 14-15 (via zoom, klik på link)

den 25. maj kl. 14-15 (via zoom, klik på link)

Kompendium/inspirationsmateriale
Det er muligt at rekvirere inspirationsmateriale, som er udviklet af de kliniske undervisningssteder, der har deltaget i pilotafprøvningen af NEW. Inspirationsmaterialet omfatter bl.a. idékatalog til studiesamtaler, drejebog for intern klinisk prøve, innovativt værksted mm. Du bedes sende en mail til Charlotte Bjørn fra KP: chab@kp.dk.

Temadag for undervisere og kliniske samarbejdspartnere

I foråret 2023 afholdes der temadag tirsdag d. 9. maj kl. 8.30-15. Temadagen foregår på Campus Tagensvej og Sigurdsgade på Nørrebro. Temaet er “Nyt sidste studieår”, der implementeres i efteråret 2023. De workshops, man kan tilmelde sig til på temadagen, handler netop om de områder i implementeringen, hvor uddannelsen og klinikken har snitflader.

Tilmeldingen er åben. Tilmeld dig temadagen her.

Indhold og opbygning

Udrejse

Det er muligt at søge om udveksling til KPs europæiske destinationer i dele af forløbet. Hvis du er interesseret i at vide mere om dine muligheder for udveksling, skal du kontakte internationalt team v/ Lisbeth Vinberg Engel lien@kp.dk .

Eller UC Diakonissestiftelsen v/ Mie Østergaard Jørgensen mioj@ucdiakonissen.dk

Kontakt

Projektledelsen:
Marie-Louise Sharp-Johansen, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen KP, msjo@kp.dk

Mette Elisabeth Nielsen, uddannelseskonsulent, Center for HR, mette.elisabeth.nielsen@regionh.dk

Projektkoordinator:
Charlotte Bjørn, konsulent på sygeplejerskeuddannelsen KP, chab@kp.d