Genveje


Klinisk undervisning

Hvad er klinisk undervisning?

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder (90 ECTS point). Formålet er at du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, prioritere, udføre, vurdere, lede og formidle den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.

Under klinisk undervisningsforløb har du altid både ret og pligt til ikke at påtage dig opgaver, som du vurderer, at du ikke er kompetent til at udføre.

Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 804 af 17/06/2016, kapitel 2).

Den kliniske undervisning skal jf. studieordning tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted. Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted samarbejder om rammer og vilkår for din læring og sammenhæng i teori og klinisk praksis og bidrager til, at du får mulighed for at opnå uddannelsens mål for læringsudbytte. (Professionshøjskolen Metropol og UC Diakonissestiftelsen, Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje, s.31 og Professionshøjskolen UCC, Studieordning 2016 Professionsbachelor i Sygepleje, s.27). PH Metropol og UC Diakonissestiftelsen; UCC