Genveje


UC Diakonissestiftelsen

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1, 2, 6, 11, 12.

Evaluering af klinisk undervisning på modul 1 og 2 har fokus på at evaluere den kliniske undervisning i relation til modulets klinikforløb.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for modul 6, 11, 12 har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på, at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på modul 4, 8, 11 og 12.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner (Metropol, UCC, UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner). [1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

Evaluering af klinik på modul 1

Evaluering af klinik på modul 2

Evaluering af klinik på modul 11

Evaluering af klinik på modul 12