Genveje


Metropol

Evaluering af klinisk undervisning på modul 6, 11, 12.

Evaluering af klinisk undervisning på modul 6, 11, 12 er målrettet  sygeplejestuderende på Institut for Sygepleje (ISY), Professionshøjskolen Metropol.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for modul 6, 11, 12 har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på, at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på modul 4, 8, 11 og 12.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner (Metropol, UCC, UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner). 



[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.