Genveje


UC Diakonissestiftelsen

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester

Evaluering af klinisk undervisning på 1., 4. og 6. semester er målrettet  sygeplejestuderende på UC Diakonissestiftelsen.

Evaluering af den kliniske undervisning gældende for 1., 4. og 6. semester har fokus på udelukkende at evaluere klinikforløb i primær sektor.

Sideløbende med ovenstående evaluering foretaget af KKE, foregår en evaluering af klinisk undervisning gældende for alle sygeplejestuderende i Region Hovedstaden i relation til konceptet UDEVA[1]. UDEVA evaluering fokuserer udelukkende på at evaluere klinisk undervisning på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri på 1. 2. 3. og 6. semester.

Den kliniske undervisning for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden er baseret på et samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner (Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen) samt de konkrete kliniske undervisningssteder (hospitaler, psykiatri, kommuner).
________________________________________

[1] UDEVA (UDannelsesEVAluering). UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.


Evaluering af klinik 4. semester

Forår 2018