Genveje


UDEVA

UDEVA (UDdannelsesEVAluering)

UDEVA er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens psykiatri. Evalueringerne er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden.

Siden foråret 2011 har sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever modtaget et spørgeskema efter hvert længerevarende kliniske forløb i Region Hovedstaden. Således modtager sygeplejestuderende et spørgeskema ved afslutning af modul 4, 8, 11 og 12. Derudover modtager sygeplejestuderende et spørgeskema ved afslutning af deres uddannelse, som vedrører deres oplevelser og vurderinger på tværs af de kliniske forløb gennem uddannelsen.

Du kan læse mere om UDEVA, se rapporter og resultater på deres hjemmeside: www.udeva.dk