Genveje


Brøndby Kommune

Om Brøndby Kommune

Brøndby kommune modtager og er godkendt til sygeplejestuderende i modul 6 og 11+12. Vi har ligeledes modul 1, 5 og 13 på kortere klinikophold. Vi har kliniske vejledere i alle områder/centre.
 
Brøndby kommune har ca. 34.000 indbyggere.

Hjemmeplejen og Ældrecentrene i kommunen hører til i Socialforvaltningen  Ældre og Omsorg og under en fælles Ældrechef, som er centralt placeret i kommunen.

Befolkningsgrundlaget i Brøndbys hjemmepleje er primært ældre, som er udflyttere fra bro kvarterene i København i 1950 og 60'erne.

Hjemmeplejen er opdelt i 3 hjemmeplejedistrikter (Brøndbyvester, Brøndbyøster og Brøndby Strand), som har fælles overordnet ledelse.

Der er 3 Ældrecentre, med hver deres ledelse.

I hvert hjemmeplejedistrikt er der en sundhedsklinik, hvor mobile borgere møder op og modtager deres sygeplejeydelser.
Herudover er der på tværs af distrikterne aften/ nat - hjemmepleje/ hjemmesygepleje Inkontinenskonsulent, Demenskonsulent, Forebyggende sygeplejerske, Diabetes, KOL, Sår og. Palliation sygeplejersker samt ressourcepersoner indenfor hverdagstræning.

De studerende har ligeledes 3 dage med kommunens Sundhedsplejersker

Få mere information om Brøndby Kommune.

 

Præsentation af kliniske undervisningssteder