Genveje


Diakonissestiftelsens Hospice

På Diakonissestiftelsens Hospice tilbydes uhelbredeligt syge og døende mennesker lindrende pleje og behandling.

Lindrende pleje og behandling kaldes med et andet ord palliation. Den palliative omsorg begynder, når den helbredende pleje og behandling er brugt op, og det forventes, at sygdommen fører mod døden. Patientens og de pårørendes ønsker og behov er udgangspunkt for plejen.

Den omsorg og indsats der ydes til patient og pårørende på Hospice, bygger på en helhedsorienteret tankegang. Der tages hensyn til både psykiske, fysiske, sociale og åndelige behov, for at livskvaliteten bliver bedst mulig i den sidste tid. 

Hospice har fokus på hele familien – også børn og unge. På hospice giver man hjælp til at leve med døden i vente. Hospice udfører ikke aktiv dødshjælp. Alle er velkomne på hospice uanset nationalitet, religion, alder eller bopælskommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder