Genveje


Egedal Kommune

Om Egedal Kommune

Egedal Kommune er en landkommune, som strækker sig over et forholdsvis stort geografisk areal. Der er ca. 42.000 indbyggere. Demografien forventes at ændre sig i de nærmeste år. Blandt andet forventes antallet af borgere over 80 år at stige til det tredobbelte inden 2020.
Sygeplejen i Egedal Kommune er politisk og administrativt organiseret i Center for Sundhed og Omsorg (CSO), der er et af Egedal Kommunes i alt 7 centre.
Sygeplejerskerne i Egedal Kommune arbejder ud fra fagprofilens 4 fire funktionsområder:

Sygeplejersker udfører sygepleje, Sygeplejersker planlægger, koordinerer og leder sygepleje, Sygeplejersker formidler sygepleje og Sygeplejersker udvikler sygepleje.

Sygeplejerskerne arbejder efter kommunens overordnede værdier, som er: ”Helhed, ansvarlighed, respekt, engagement, resultatorientering og handlekraft”. Værdierne vægtes ligeligt i forhold til samarbejdet med kolleger, kommunens borgere og deres pårørende, og sygeplejerskerne medvirker til at styrke en kultur, hvor faglig sparring mono- og tværfagligt er en del af hverdagen.
Hjemmesygeplejerskerne har deres kontor i Sundhedscentret, der er placeret i tilknytning til Egedal Rådhus. Alle sygeplejersker kører ud fra denne base. Sygeplejen er inddelt i tre grupper: Ølstykke, Senløse og Smørum. Hjemmesygeplejerskerne arbejder tæt sammen med hjemmeplejen om borgernes sundhed og trivsel, og har her en konsulterende og kvalitetsudviklende samt kvalitetssikrende funktion. Hjemmesygeplejerskerne bemander Sygeplejeklinikken på ugens hverdage. Hjemmesygeplejersker deltager i mono- og tværfaglige konferencer og bidrager til godt samarbejde med kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt interne og eksterne samarbejdsparter. Hjemmesygeplejersker medtænker rehabilitering i enhver planlægning, udførelse og evaluering af en sygeplejeindsats. Hjemmesygeplejersker uddanner sygeplejestuderende og elever i praktisk sygepleje.
På Egedal Kommunes to plejecentre, Porsebakken og Damgårdsparken samt bo enheden for borgere med demenssygdomme, Engbo, er ansat centersygeplejersker, der arbejder tæt sammen med det øvrige plejepersonale om beboernes sundhed og trivsel.
Centersygeplejerskens funktion indebærer bl.a. vejledende i forhold til sårpleje, medicin ved komplekse forløb, terminal pleje og sikring af denne over hele døgnet. Herudover kateterpleje, sonde skift og akutte forløb/dårlige borgere. Det er centersygeplejerskens opgave at kvalitetssikre dokumentationen i journalen og har også en undervisende funktion i forhold til dette. Desuden er opgaven at sørge for at de rette kompetencer er til rådighed i huset, oplæring og undervisning i forbindelse med dette, samt sparring i forhold til dagligdagens udfordringer.  Centersygeplejerskerne har en konsulterende og kvalitetsudviklende samt kvalitetssikrende funktion. Centersygeplejerskerne medtænker rehabilitering i enhver planlægning, udførelse og evaluering af en sygeplejeindsats. Centersygeplejerskerne uddanner sygeplejestuderende og elever i praktisk sygepleje.

Vil du vide mere om Egedal Kommune, kan du følge linket her.

Kilde: Godkendelse af Egedal Kommune

Præsentation af kliniske undervisningssteder