Genveje


Frederiksberg Kommune

Om Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har 100.000 borgere på 8,7 km2 og er dermed landets tættest befolkede område. Kommunalbestyrelsen har det politiske ansvar for at leve op til både sundheds- og serviceloven, herunder forhold som sundhed, forebyggelse, behandling, rehabilitering, sygepleje, pleje og omsorg.

Er du studerende i Frederiksberg Kommune, kan du enten gennemføre dele af din uddannelse i hjemmesygeplejen eller på et plejehjem. På alle de kliniske undervisningssteder er der ansat kliniske vejledere eller uddannelsesansvarlige og den kliniske undervisning er tilrettelagt ud fra lokale muligheder og kravene i modulbeskrivelserne. 

I Frederiksberg Kommunes sundhedspolitiske visioner fremgår det at tre visioner især ligger til grund for kommunens sundhedspolitik. Disse områder er også integreret i den kliniske undervisning:

•    Frederiksberg Kommune ønsker at skabe rammer, så borgeren nemt og naturligt kan træffe sunde valg uanset køn, alder, uddannelse, jobsituation, eller etnisk baggrund
•    Borgerne skal have kendskab til kommunens sundhedstilbud og sundhedsindsatserne skal integreres der, hvor borgerne i forvejen er i kontakt med kommunen
•    Sundhedskonsekvenser skal tænkes ind i både politiske og forvaltningsmæssige beslutninger samt i kontakten mellem borger og medarbejder

Vil du vide mere om Frederiksberg Kommune, kan du klik på følgende link: Frederiksberg Kommune