Genveje


Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune har vi fokus på borgernes sundhed og på at gøre det sunde valg til det foretrukne valg i hverdagen. Visionen er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune.

Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde er en integreret del af indsatsen i de kommunale opgaveområder, og det sker i samarbejde med de praktiserende læger, hospitalsvæsenet, foreningslivet og frivillige. Kommunalbestyrelsen har udpeget indsatsområder for perioden 2013 til 2016 inden for borgerrettet forebyggelse (kost, rygning, alkohol og motion), mental sundhed (fx trivsel og psykisk sygdom) og patientrettet forebyggelse (fx tidlig opsporing - tidlig indsats).

Indsatsområderne tager udgangspunkt i nationale og regionale sundhedsprofiler, og Gentofte Kommune er blandt frontløberne i en række større udviklingsprojekter, fx inden for borgerinddragelse.

Klik på linket, hvis du vil vide mere om Gentofte Kommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder