Genveje


Glostrup Kommune

Om Glostrup Kommune

Glostrup Kommune er en kommune i Københavns Vestegnsområde. Der er ca. 21.000 indbyggere.

Ældreplejen er organisatorisk placeret under Social- og Sundhedsforvaltningen.

Ældreområdet er opdelt i 3 kommunale distrikter samt et træningscenter. Tilsammen har de 189 plejeboliger, 145 ældreboliger, 8 aflastningspladser, 65 dagcenterpladser samt 1 træningscenter.

Ældreplejen har i alt 420 faste medarbejdere. Der foretages ca. 1000 pleje- og omsorgsbesøg i hjemmene om ugen.

Ledelsesmæssige forhold:

Ældrechefen er øverste leder for Ældreplejen i Glostrup Kommune og er placeret centralt i kommunen.

I hvert af de 3 distrikter samt på Træningscenteret er der en distriktsleder. I hvert distrikt har man ansat en sygeplejefaglig ansvarlig, der bl.a. er sparringspartner omkring de studerende. På samtlige afdelinger og i hjemmeplejegrupperne er der ansat afdelingsledere. Der er 16 afdelingsledere i alt.

Sundhedsplejen:

Den studerende skal køre med sundhedsplejerskerne i 3 dage. Sundhedsplejen er placeret i børne- og kulturforvaltningen. Der er ansat 7 sundhedsplejersker samt 1 børne/ungelæge. Der fødes ca. 275 børn om året i Glostrup og der er ca. 2200 skolebørn i kommunen.

Vil du vide mere om Glostrup Kommune, kan du følge linket her.

Kilde: Godkendelse af Glostrup Kommune

Præsentation af kliniske undervisningssteder

Modul 6

Modul 11: midlertidigt godkendt

Modul 12: midlertidigt godkendt