Genveje


Helsingør Kommune

Om Helsingør Kommune

Helsingør Kommune beskrives som en af landets smukkeste og mest attraktive kommuner med en historisk købstad og en levende natur. Den består af Helsingør by og en lang række små og mellemstore byområder, oftest omkranset af mark og skov eller med udsigt til vandet og direkte adgang til stranden. Der bor lidt over 61.000 borgere i Kommunen.

Helsingør kommune arbejder med en rehabiliterende tilgang i borgerkontakten. Dette indebærer bla. at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og mål for sundhed, pleje og lindring og derfor vægtes det tværfaglige samarbejde højt.

Som studerende er der mulighed for klinisk undervisning i hjemmeplejen, på plejecentre og på rehabiliterings- og træningscenter. Der er desuden mulighed for at komme på studiebesøg på tværs i organisationen.

Alle sundheds – og sygeplejeopgaver er organiseret i Center for Sundhed og Omsorg og visiteres ud fra BUM modellen.

Vil du vide mere om Helsingør Kommune, kan du orientere dig på kommunens hjemmeside www.helsingørkommune.dk

Kilde: Godkendelse af Helsingør Kommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder