Genveje


Herlev Kommune

Om Herlev Kommune

Hjemmesygeplejen i Herlev Kommune er placeret i funktionssøjlen for sygepleje og HR sammen med uddannelseskonsulenter for ældreområdet. Funktionsenheder flytter sammen primo 2010 på fælles adresse.

Hjemmesygeplejerskerne udfører sygepleje hos hjemmeboende borgere, den primære målgruppe er de +65-årige.

Der er ca. 26.500 borgere i Herlev Kommune, heraf modtager ca. 1.100 borgere personlig eller praktisk hjælp visiteret af kommunen. Sygeplejen samarbejder med de leverandører borgeren har valgt uanset om der er tale om en privat eller en offentlig leverandør. Der er et betydeligt personsammenfald mellem de borgere der modtager personlig og praktisk bistand og de borgere der modtager sygepleje.

Ønsker du yderligere viden om Herlev kommune samt ældre- og genoptræningsafdelingens opgaver eller institutioner kan du bl.a. indhente viden på www.herlev.dk/ældre eller i materiale der er udarbejdet f.eks.:

Informationspjecer til borgerne om visitation, personlig- eller praktisk hjælp, frit valg m.v. kvalitetsstandarderne til hjemmehjælp.

Kilde: Godkendelse af Herlev Kommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder