Genveje


Hillerød Kommune

Om Hillerød Kommune

Der bor ca. 47.000 indbyggere i Hillerød Kommune fordelt i by og landområde. Kommunens areal dækker 213 km2.

Det politisk besluttede serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitationen visiterer borgerne til ydelser i hjemmeplejen. Alle borgere i hjemmeplejen, der er visiteret til sygeplejeydelser får besøg af en hjemme/primærsygeplejerske, som tager stilling til borgerens situation og vurderer, hvem der skal varetage sygeplejeydelserne.

På plejecentrene og på rehabiliteringsafdelingen er det områdelederne/sygeplejerskerne, der visiterer ydelser til beboerne herunder også sygeplejeydelser.

Der bor ca. 300 borgere på plejecentrene i kommunen og hjemmeplejen har et borgergrundlag på ca. 1000 borgere.

Vil du vide mere om Hillerød Kommune, kan du følge linket her.  

 Kilde: Godkendelse af Hillerød Kommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder