Genveje


Høje-Taastrup Kommune

Om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup kommune er en stor geografisk kommune som primært omfatter industri, handel, transport og landbrug. Gode transportforbindelser og beliggenhed. Befolkningen bor tættest i områderne omkring Taastrup, længere afstande omkring Hedehusene og Sengeløse. Indbyggertallet er på omkring 47. 000 og i årene fremover vil befolkningen på over 80 år være stigende. God mulighed for arbejde med multikulturelle værdier.

Hjemmesygeplejen i Høje-Taastrup er politisk organiseret i Sundheds- og Omsorgscenteret. Administrativt organiseret under hjemmeplejelederen. Hjemmesygeplejen er samlet i en gruppe, som igen er opdelt i 3 grupper, nord, øst og vest. Fysisk er gruppen placeret tæt på rådhuset.

Ansvaret for de sygeplejestuderende i klinisk uddannelse er placeret i Udviklingsstaben i Sundheds- og Omsorgscenteret i samarbejde med de kliniske uddannelsessteder. Selve den kliniske uddannelse foregår hos kommunens sygeplejerske, i Social-og Handicapcenteret og i Børn og Unge Rådgivningscenter.

Den studerendes interesser influeres og varetages af en række instanser under den kliniske uddannelse. De studerende er altid tilknyttet en klinisk vejleder.

Præsentation af kliniske undervisningssteder