Genveje


Hvidovre Kommune

Om Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune er inddelt i 6 forvaltninger. Social- og sundhedsforvaltningen er den ene af disse forvaltninger. Forvaltningen ledes af Social- og Sundhedsdirektøren.

Social- og Sundhedsforvaltningen består af 3 afdelinger:

-                     Daginstitutionsafdelingen

-                     Børne- og Familieafdelingen samt

-                     Ældre og Handicapafdelingen

Alle afdelinger ledes af en afdelingschef – Daginsitutionschefen, Børne- og Familiechefen, Ældre og Handicapchefen.

Hvidovre Kommune driver 3 kommunale plejehjem, og har desuden tegnet driftsoverenskomst med et selvejende plejehjem. De kommunale plejehjem ledes hver især af en bestyrer. Det selvejende plejehjem ledes af en forstander.

Den kommunale hjemmepleje ledes af udførerchefen.

Kilde: Godkendelse af Hvidovre Kommune.

Præsentation af kliniske undervisningssteder