Genveje


Københavns Kommune

Om Københavns Kommune

Københavns kommune er opdelt i 7 forvaltninger, hvoraf særlig 3 er væsentlige for dig som sygeplejestuderende.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), er for borgere over 65 år. Forvaltningen rummer bl.a.:

-    Plejehjem/plejecentre,
-    Hjemmesygepleje inkl. sygeplejeklinikker
-    Hjemmepleje,
-    Akutplejeenheder (APE),
-    Palliative pladser,
-    Træningscentre,
-    Rehabiliteringscentre,
-    Forebyggelsescentre.

Studerende der skal i klinik, hos SUF i København Kommune, vil komme i klinik ved een af ovenstående steder og indenfor een af de nedenstående 5 lokalområder:
•    Amager (AMA)
•    Bispebjerg/Nørrebro (BiN)
•    Indre BY/Østerbro (IBØ)
•    Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH)
•    Vesterbro/Kongens Enghave/Valby (VKV).


Socialforvaltningen (SOF), er for borgere mellem 18 og 65 år. Forvaltningen rummer bl.a.:

-    Hjemmepleje
-    Hjemmeplejevisitation
-    Den Sociale Hjemmepleje

Studerende der skal i klinik, hos SOF i Københavns Kommune, vil komme i klinik ved Den Sociale Hjemmepleje, der er opdelt i 2 områder:
•    SOF-NORD: Nørrebro/Bispebjerg, Vanløse/Brønshøj/Husum
•    SOF-MIDT: City/Østerbro, Vesterbro/Valby

Den Sociale Hjemmepleje er Socialforvaltningens specialiserede hjemmepleje. De leverer hjemmeplejeydelser til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap eller har psykosociale problemer.

Socialforvaltningens hjemmepleje er for borgere mellem 18 og 65 år. Hjemmeplejevisitationen er indgangen til kommunen, når en borger vil søge om hjemmehjælp. Den Sociale Hjemmepleje er Socialforvaltningens leverandør af hjemmepleje.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), er i lighed med SUF opdelt i tilsvarende 5 lokalområder.

Forvaltningen er ansvarlig for dagtilbud, undervisningstilbud og fritidstilbud til børn og unge, herunder sundhedspleje. Desuden har forvaltningen en lang række tilbud inden for sundhed, støtte og rådgivning.


Oversigt over kliniske undervisningssteder i Københavns Kommune

Du kan læse mere om de kliniske undervisningssteder hos SUF her:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (borger over 65 år)

Du kan læse mere om de kliniske undervisningssteder hos SOF her:

Socialforvaltningen (borger under 65 år)

Læs mere om Københavns kommune inkl. de 7 forvaltninger på hjemmesiden: www.kk.dk

Der tilbydes klinisk undervisning hos følgende forvaltninger i København Kommune