Genveje


Lyngby-Taarbæk Kommune

Om Lyngby-Taarbæk Kommune

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) er organiseret i Center for Træning og Omsorg(CTO) og består af 8 plejehjem, som er inddelt i 2 områder, en hjemmeplejeenhed ligeledes i 2 områder og en træningsenhed. Plejehjemmene er de senere om blevet om- og tilbygget, så alle plejeboliger er tidssvarende. Vi råder over ca 500 plejeboliger heraf midlertidige og akutte pladser. Hertil kommer 350 ældreboliger, som er målrettet borgere med lettere handicap. Vagtcentralen er døgnbemandet med en sygeplejerske, og supplerer koordineringen af hjælp til borgerne i hverdagen, akut som planlagt. Herudover har vi en sygeplejeklinik, hvor borgerne kan få sygeplejefaglig hjælp på hverdage. Der er i alt ansat 1100 medarbejdere i CTO, heraf ca. 125 sygeplejersker.

Den Kommunale Sundhedstjeneste varetager opgaver i forhold til småbørn og skolebørn. Der er ansat 18 sundhedsplejersker som arbejder med forebyggende sundhedspleje til småbørn og skolebørn. Herunder tilbydes barselsbesøg og familierådgivning.

Der bor ca. 52.000 borgere i LTK, heraf ca. 10.000 borgere over 65 år. I alt modtager ca. 3000 borgere hjælp fra det kommunale system i form af hjemmehjælp, hjemmesygepleje indkøb og/eller madudbringning.

Lyngby-Taarbæk Kommune er optageområde til Gentofte Hospital, men i kraft af hospitalernes øgede specialisering modtager vi flere borgere udskrevet fra  Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Træningsenheden råder over døgnpladser og dagtilbud målrettet borgere med rehabiliteringsbehov. Hertil kommer ca. 1600 ambulante træningsforløb pr. år. Træningsenheden indgår i en tre-kommunesamarbejde med genoptræningscentre i Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune, for at kunne udbyde et så bredt genoptræningstilbud til borgerne, som muligt.

I ældreplejen i LTK arbejder vi ud fra principper om hverdagsrehabilitering. Det betyder, at borgerne trænes før varig bevilling f.eks. til hjemmehjælp, påtagning af støttestrømper, blebevilling mm. Vi mener helt klart, at det øger borgernes livskvalitet og støtter op om sundhedsfremmende tiltag.

Når det er muligt benytter vi os af teknologiske løsninger, som ikke erstatter den menneskelige omsorg, men støtter op om den hjælp, der ydes.

Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby Vidensby for her igennem at udvikle nye løsninger indenfor ældreplejen. Det kan være om boligindretning, klimavenlige tiltag, teknologi og plejefaglige områder.

Præsentation af kliniske undervisningssteder