Genveje


Rudersdal Kommune

Om Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er en af Region Hovedstadens største kommuner, med et indbyggertal på ca. 54.000 borgere. Heraf ca. 9.200 borgere som er 67 år eller derover, hvilket svarer til ca. 17 % af indbyggertallet.

Rudersdal Kommune er inddelt i 12 organisatoriske områder, hvor den studerende vil høre til Ældreområdet. Ældreområdet er delt i en driftsdel og en myndighedsdel. De kliniske undervisningssteder hører under driftsdelen og inddeles i enten hjemmeplejedistrikter eller plejecentre.

De kliniske undervisningssteder repræsenterer 3 plejecentre og 6 hjemmeplejedistrikter

I hjemmeplejen får ca. 1180 borgere (<66 år) og 6400 borgere (>67 år) besøg af hjemmesygeplejerske. Der ydes ca. 220 besøg dagligt.

Kommunens hjemmesygeplejersker yder ca. 2550 timer pr. måned, fordelt på:

Ca. 1130 timer på medicin

Ca. 1020 timer på sår/kompression/værdimåling/KAD,

Ca. 180 timer på omsorgsbesøg,

ca. 80 timer til personlig pleje inkl. stomi/KAD,

Ca. 65 timer på terminal pleje

Ca. 50 timer på sondeernæring

Ca. 20 timer på administration (Kilde: Månedsrapporten, hjemmeplejen, Rudersdal Kommune)

380 borgere bor på kommunens plejecentre og modtager sygepleje derfra.

Bemærk tal kan variere.

Vil du vide mere kan du se på vores hjemmeside rudersdal.dk 

 

Sundhedsplejen er organiseret i Børn og Unge Området, sammen med psykologer, familieafdeling, familierådgivning, talepædagoger og tandlæger.

Rudersdal Kommune har 18 sundhedsplejersker og 1 skolelæge. Vi er opdelt i 3 teams og arbejder alle både med småbørn og skolearbejde.

De 3 dage i sundhedsplejen planlægges i samarbejde med Ældreområdet, hvornår de afholdes - se senere.

Kilde: Godkendelse af Rudersdal Kommune

Præsentation af kliniske undervisningssteder

Modul 6

Modul 11: ikke godkendt

Modul 12