Genveje


Søndergård Hospice

Hospice Søndergård er et helt nybygget hospice med plads til 14 beboere beliggende i Søndergårdsområdet tæt ved Måløv S-togs station.

Overordnet arbejder vi på Hospice Søndergård ud fra OK-fondens vision, 'Livet skal leves - hele livet' og Fondens 5 centrale grundværdier, som er:

 • 'Vi ønsker at være velkomne'
 • 'Vi vil levere kvalitet'
 • 'Vi går ikke i takt'
 • 'Vi er uhøjtidelige'
 • 'Vi synes, at familien er et aktiv'

Samt WHO's definition og mål for den palliative indsats:

 • at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art'.

Den palliative indsats:

 • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
 • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
 • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
 • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten med at leve så aktivt som muligt indtil døden
 • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
 • anvender tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen, om nødvendigt
 • har til formål at fremme livskvalitet og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse som eks. kemo- eller strålebehandling, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

På Hospice Søndergård arbejder vi således udelukkende ud fra et lindrende perspektiv, og ikke et helbredende, hvilket ansøgeren skal forholde sig til og acceptere inden indlæggelse på Hospice. Dvs at der er fokus på, hvordan vi bedst kan støtte, behandle, pleje og give omsorg til den alvorligt syge beboer med en forventet kort restlevetid, så mennesket også lever fuldt ud i den sidste del af livet, samt ligeledes støtte til pårørende før, som efter, dødsfaldet.

Vi tager i sygeplejen udgangspunkt i det enkelte, unikke menneskes behov, og vi har stor bevidsthed på at respektere og møde mennesket, som, og hvor, det er. Vi anerkender, at mennesker skal forstås og mødes i en sammenhæng, hvor der såvel er fysiske, psykosociale som åndelige dele, symptomer, behov, der indgår i 'det samlede menneskes system og historie' / i menneskets samlede situation.

Præsentation af kliniske undervisningssteder