Genveje


Vallensbæk Kommune

Om Vallensbæk Kommune

Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune er organisatorisk placeret under Sundhedsafdelingen.  Hjemmeplejen er opdelt i et fritvalgsområde som dækker den udkørende hjemmepleje og et normeret område, som dækker det døgnbemandede plejeområde. Hjemmesygeplejen varetager sygepleje både i fritvalgsområdet og i det normerede område.

Sundhedsplejen er ligeledes organiseret i Sundhedsafdelingen, hvor en af sundhedsplejerskerne varetager den koordinerende funktion.

Fordelingen af hjemmehjælps- og sygeplejeydelser er pr. oktober 2009:

358 borgere modtager ydelser efter Serviceloven og 106 borgere modtager ydelser efter Sundhedsloven. I de nævnte tal kan der være indeholdt borgere der modtager både modtager hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Kommunens samlede borgergrundlag er pr. januar 2009:

13.365 indbyggere, hvor af  1968 borgere er 65 år eller derover.

Kilde: Godkendelse af Vallensbæk Kommune

Præsentation af kliniske undervisningssteder