Genveje


Amager Hospital

Tilbyder klinisk undervisning på modul 1, 2, 4, 11 , 12. og modul 13.

Amager Hospital  er en stor medicinsk afdeling, hvilket betyder at du som studerende har mulighed for at tage dit medicinske forløb på et af de godkendte afsnit. Du kan her finde beskrivelser af de forskellige afsnits organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, sygeplejefaglige- og uddannelsesmæssige forhold.

Hospitalet fokuserer på den mest almindelige medicinske behandling og har patientskoler for patienter med KOL, diabetes og kronisk tarmbetændelse. Henvendelser fra lokalområdet med akut opståede mindre skader varetages af Akutmodtagelsen på Amager Hospital.

Amager Hospital stiller diagnoser, plejer, behandler og genoptræner på basisniveau inden for følgende specialer:

 • Intern medicin, herunder:
  • Lungesygdomme (lungemedicin
  • Stofskiftesygdomme inkl. diabetes (endokrinologi
  • Medicinske mave-tarmsygdomme (medicinsk gastroenterologi
  • Alderdommens sygdomme (geriatri
  • Hjerneblødning og blodprop i hjernen (apopleksi)
  • Medicinske hjertesygdomme (kardiologi)
 • Akutklinik
 • Røntgen - også tilbud om røntgen og ultralyd uden tidsbestilling
 • Ergoterapi og Fysioterapi
 • Planlagt skopisk behandling af knoglesygdomme (Artroskopisk Center Amager)
 • Smertebehandling af indlagte patienter (anæstesi)
 • Klinisk biokemi

Læs mere på: www.amagerhospital.dk