Genveje


Center for Rygkirurgi

Center for Rygkirurgi er et privathospital som har specialiseret sig i at operere patienter med rygproblemer.

Centeret modtager elektive patienter fra hele landet. De primære diagnoser er: Spinalstenose, spondylolistese, discusprolaps både i lænd og nakke. Derudover har vi scoliosepatienter og osteotomier. Patientsammensætningen er aldersmæssigt meget spredt fra 14 år til 98 år. En stor del af patientgruppen er kroniske smertepatienter med evt. konkurrerende diagnoser. De helt akutte patienter skal typisk opereres for diskusprolaps.

På Center for Rygkirurgi tilstræber vi at arbejde med tildelt patientpleje, hvor  sygeplejersken tager udgangspunkt i den personlige og faglige kompetence, får tildelt og har ansvar for deres egne patienter, både med hensyn til pleje, stuegang og medicingivning. Forløbene vedrører operation og mobilisering mhp. udskrivelse til eget hjem.

Relevante læringssituationer kunne være modtagelse af patient til operation, at prioritere, planlægge, udføre og evaluere sygeplejen. CFR er et  5 døgns afsnit, nogle patienter er indlagt 1 døgn, andre 4 døgn.

Præsentation af kliniske undervisningssteder

Afventer beskrivelser