Genveje


Frederiksberg Hospital

Om Frederiksberg Hospital

Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler. Hospitalet betjener 416.000 borgere i Københavns og Frederiksberg kommuner. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning.

Hospitalet er med omkring 4.500 ansatte en af Region Hovedstadens største arbejdspladser. Vi har mere end 700 sengepladser, godt 56.000 udskrivninger og mere end 350.000 ambulante besøg årligt.

Hospitalet er et universitetshospital med en
omfattende forskningsaktivitet af høj national og international kvalitet.

Hospitalets forskere skaber nye og forbedrede behandlingsmetoder til glæde for nuværende og kommende patienter.

På både Bispebjerg og Frederiksberg har der i en årrække været et stærkt fokus på medarbejdertrivsel og kommunikation.

Vi er anerkendte for vores høje faglighed og evner til at tænke nyt, og vi ser forandring som en mulighed for at skabe bedre behandlingsforløb for vores patienter.

Den daglige uddannelse af sygeplejestuderende koordineres af 5 kliniske vejledere ansat i stabsfunktion til klinik- og afdelingsledelsen. I det enkelte afsnit varetages vejledningen af studerende af praktikvejledere. Hospitalet har 14 praktikvejledere.

Få mere info om Frederiksberg Hospital.

Kilde: www.frederiksberghospital.dk