Genveje


Gentofte Hospital

Hospitalet er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, og er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Som nærhospital leverer hospitalet behandling på det medicinske område til borgerne i disse kommuner, og samarbejder derfor tæt med både kommuner, praktiserende læger og speciallæger om at give patienter et sammenhængende forløb.

Hospitalet har to medicinske afdelinger med følgende specialer: gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, geriatri og rehabiliterende apopleksibehandling.

Hospitalet har desuden en anæstesi-, operations- og intensivafdeling samt en afdeling for planlagt kirurgi med udviklingsfunktion, som foretager operationer inden for ortopædkirurgi. De tværgående kliniske afdelinger består af en billeddiagnostisk og en klinisk biokemisk afdeling.

Specialiserede funktioner
På områder, hvor det har været hensigtsmæssigt at samle behandlingen for at optimere diagnostik og behandling, har Gentofte Hospital flere højt specialiserede funktioner. De højt specialiserede funktioner er på henholdsvis Hjertemedicinsk afdeling, Lungemedicinsk afdeling, Hud- og allergiafdelingen.

Uddannelse
I forbindelse med lægeuddannelsen har Gentofte Hospital et tæt samarbejde med Københavns Universitet. Hospitalet samarbejder desuden med andre uddannelsesinstitutioner om at uddanne sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere, lægesekretærer m.fl.

Du kan læse mere om sygeplejeuddannelsen på Gentofte Hospital.

Kilde: www.gentoftehospital.dk