Genveje


Herlev Hospital

Om Herlev Hospital

Herlev Hospital er et af Danmarks største. 4.500 medarbejdere og 22 afdelinger tilbyder behandling af næsten alle sygdomme – med den mest moderne teknologi til rådighed.

Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire områdehospitaler, som tager sig af akut behandling og har døgnåben akutmodtagelse.   

Herlev Hospital er områdehospital for 425.000 borgere i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Rødovre, Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.   

Inden for visse specialer betjener hospitalet 700.000 borgere i hele Region Hovedstaden. På kræftområdet behandler Herlev Hospital også borgere udenfor Region Hovedstaden.

Klinisk undervisning
Den kliniske undervisning gennemføres i relation til udvalgte patientforløb i medicinske og kirurgiske afdelinger, ambulatorier og behandlingsafdelinger. Der kan i visse tilfælde være mulighed for at følge patienten i primær sundhedssektor og på andre hospitaler.

Følgende færdigheder og kompetencer udvikles:

  • Udføre, formidle og lede sygepleje
  • Fremme og bevare sundhed, forebygge og behandle sygdomme og lidelser, understøtte rehabilitering samt lindre hvor helbredelse ikke er mulig
  • Vurdere, begrunde og udvikle sin sygepleje
  • Samarbejde med mennesker der både ligner og er forskellige fra en selv
  • Forny sygeplejen ved at anvende forskning eller deltage i udviklingsarbejde
  • Fortsætte på videreuddannelse

Kilde: www.herlevhospital.dk