Genveje


Nordsjællands Hospital i Hillerød og Frederikssund

Pr. 1. februar 2013 er Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospitaler samlet under navnet Nordsjællands Hospital. Samlingen betyder, at borgerne i Nordsjælland får ét samlet hospital med tværgående specialiserede afdelinger.

Nyt Hospital Nordsjælland  varetage den fælles akutmodtagelse i planlægningsområdet, kvinde-barn funktionerne og funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

Samarbejde med øvrige planområder i Region H
Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetages for planlægningsområde Midt og Nord. Hospitalet skal desuden huse elektive udefunktioner inden for urologi (fra Herlev Hospital) og øjensygdomme (fra Glostrup Hospital).

Funktioner:

 • Fælles akutmodtagelse
 • Kirurgiske specialer
  • Ortopædkirurgi
  • Kirurgi
  • Urologi (elektiv udefunktion fra Herlev Hospital)
 • Intern medicinske specialer
  • Kardiologi
  • Lungemedicin
  • Gastroenterologi
  • Endokrinologi
  • Geriatri
  • Infektionsmedicin
  • Nefrologi inkl. dialyseafsnit
  • Reumatologi
 • Kvinde-barn specialerne
  • Gynækologi og obstetrik
  • Pædiatri (børnesygdomme), herunder neonatalafsnit
 • Øvrige kliniske specialer
  • Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet)
  • Klinisk onkologi
  • Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital)
  • Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi
 • Tværgående specialer
  • Anæstesiologi inkl. intensiv
  • Diagnostisk radiologi
  • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Klinisk biokemi
  • Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet)
  • Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev)
  • Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev)

På hospitalet bliver den sygeplejestuderende tilknyttet de kliniske vejledere, der udvælger plejesituationer, der er eksemplariske i forhold til periodens læringsudbytte.