Genveje


Steno Diabetes Center

Steno Diabetes Center er et forskningshospital, der udelukkende behandler mennesker med diabetes.

Centeret har driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer som regional diabetesafdeling. Steno Diabetes Center er ejet af Novo Nordisk.

Vores vision

Steno Diabetes Centers vision er at blive førende inden for diabetesbehandling og translationel forskning med fokus på tidlige stadier af sygdommen og forebyggelse.

Organisation

Steno Diabetes Center består af fire centre, som samarbejder og udveksler viden på tværs. De fire centre er:

  • Patientcentret
  • Forskningscenteret
  • Sundhedsfremmecentret
  • Uddannelsescentret

Det er patienten og den dybere forståelse af mennesket bag og årsagerne til sygdommen – både i forhold til at forebygge og behandle – der kæder de fire centre sammen.

Centrenes aktiviteter understøttes af Business Support (HR/personale, økonomi, IT & kvalitet, drift & service).

Fakta om Steno Diabetes Center

  • Vi behandler ca. 6200 mennesker med diabetes, heraf er ca. 800 tilknyttet Diabetesenheden på Rigshospitalet
  • Vi modtager mennesker med type 1 og type 2 diabetes fra 16 år til undersøgelse og behandling
  • Vi har årligt ca. 25000 besøg i ambulatoriet
  • Der er  ca. 210 ansatte 

Læs mere om Steno Diabetes Center

Præsentation af kliniske undervisningssteder

Afventer beskrivelser