Gå til indhold
Søg

Projekter

Uddannelseshospital i Frederikssund

August 2020 åbnede Nordsjællands Hospital et internt medicinsk afsnit på Frederikssund Hospital, der får et særligt fokus på lærings- og studiemiljø for studerende fra en række sundhedsfaglige uddannelser.

Med praksislæring som pædagogisk fokus er intentionen at skabe et studiemiljø, hvor studerende i høj grad lærer af og sammen med andre studerende og får ansvar for pleje og behandling under tæt supervision af sundhedsprofessionelle.

Etableringen af afsnittet og det særlige læringsmiljø sker i et projektsamarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Københavns Professionshøjskole (KP), Center for HR og Uddannelse i Region H samt Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Det overordnede formål med projektet er med at afprøve undervisnings- og læringsformer, der bidrager til at styrke sammenhæng mellem teori og praksis og dimittendernes kliniske kompetencer efter endt uddannelse. Dette desuden med et fagligt fokus på at skabe sammenhæng i patient og borgerforløb på tværs af sektorer og en høj grad af borger-/patientinvolvering. Der vil være forskning knyttet til uddannelsesprojektet.

Udfold dine evner på Copenhagen Honours College

Hvis du læser på KP’s sygeplejerskeuddannelse og vil udfordres inden for klinisk sygepleje til ældre, kan du søge optagelse på programmet ’Copenhagen Honours College i Sygepleje’.

Hvad er CHC i sygepleje?

Copenhagen Honours College i Sygepleje (CHC-S) er et honours-program på KP’s sygeplejerskeuddannelse, der giver sygeplejerskestuderende mulighed for at udfolde sine særlige potentialer. Programmet er krævende men giver dig til gengæld en unik vifte af kompetencer til dit fremtidige virke i sundhedsvæsenet.

Programmet løber over 2 år – fra 4. til 7. semester – samtidig med din ordinære uddannelse. Det er tilrettelagt med udfordrende aktiviteter, der giver dig mulighed for at udfolde og styrke dine evner og færdigheder inden for sygepleje til ældre.

Formålet med CHC-S er at uddanne sygeplejersker med specialiserede kompetencer inden for individualiserede, sammenhængende plejeforløb til ældre med KOL og type 2-diabetes.

Pædagogiske principper

Honours-programmet bygger på tre pædagogiske principper:

  • Et stærkt arbejdsfællesskab hvor du får mentorer i både praktik og den teoretiske undervisning. Sammen med dine medstuderende, undervisere og praksis bliver du en del af et professionelt arbejdsfællesskab med rum til at samarbejde, eksperimentere og afprøve nye idéer.
  • Et styrket fagligt fundament baseret på et beriget curriculum, som skal styrke dit faglige fundament. Dette får du gennem en større dybdefaglighed i sygepleje til ældre med KOL og type 2-diabetes samtidig med at du arbejder med mere komplekse problemstillinger i praksis
  • Ansvar for opgaven hvor du har ansvar for at planlægge og varetage sammenhængende plejeforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og udvikler nye løsninger i samarbejde med patienter og fagprofessionelle. Derudover skal du være med til at udvikle og tage ansvar for undervisningen.

Bliv studerende på CHC

CHC i Sygepleje er for dig, der læser til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole. Som studerende på programmet skal du både have evnen og viljen til at yde en ekstra indsats på dit studie og senere i løsningen af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i udviklingen af sygeplejen til ældre.

Som CHC-S-studerende bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab med de andre studerende, hvor I støtter hinanden i at udvikle jer personligt og fagligt inden for både teoretisk og klinisk arbejde.

Som honours-studerende i CHC-S skal du:

  • Være engageret, fuld af gå-på-mod og turde tage initiativ.
  • Have en personlig interesse i sygepleje til ældre og et ønske om at gøre en forskel for netop denne gruppe borgere.
  • Tro på at du kan blive en af de bedste, hvis du får den rette støtte.

Hvert semester optager vi et hold på ca. 15 studerende. Du skal skrive en motiveret ansøgning for at få en plads.

Mere om CHC

CHC-programmet har et omfang på 30 ECTS og gennemføres parallelt med de ordinære aktiviteter fra 4. til 7. semester. De 30 ECTS fordeler sig på:

  • Undervisning
  • Journal clubs, sommerskole, case konkurrence og master classes
  • Praktik i udvalgte kommuner og hospitaler

Herudover forventes det, at du som CHC-S studerende deltager i en række ikke-ECTS-givende aktiviteter, som fx introseminar og forskellige formidlingsaktiviteter.

Kontakt

Har du spørgsmål om CHC-S? Kontakt os endelig.

Programledelsen i CHC-S

v. Helle Mathar, lektor

Mail: chcsygepleje@kp.dk

Novo Nordisk Fonden har bevilliget ca. 44,4 mio. kr. til CHC-S-programmet og den sideløbende følgeforskning.

Projekt Nytænkning/NEW

 – Nursing Education and Work/Nytænkning af 6-7 semester

 

Projekt NEW er navnet på et forsknings- og udviklingsprojekt, der handler om at gøre overgangen fra studie til job bedre i håb om at forebygge praksischok og styrke rekruttering og fastholdelse af de nyuddannede sygeplejersker.

Projektet har været i gang siden 2021 og i juni 2022 afsluttede første hold af pilotstuderende. Projektet var i udgangspunktet et samarbejdsprojekt mellem Rigshospitalet og Københavns Professionshøjskole. I 2022 er projektet skaleret til afprøvning med et tredje hold af pilotstuderende, og projektet afprøves nu i både kommuner, psykiatri og fortsat på Rigshospitalet.

Projektsamarbejdet udgør nu Rigshospitalet, Københavns Professionshøjskole, UC Diakonissestiftelsen, Center for HR og Uddannelse i Region H samt Københavns Kommune, Hillerød kommune, Psykiatrisk Center Ballerup.

Projektet afprøver en ny måde at organisere og tænke det afsluttende år på sygeplejeuddannelsen. Der indgår ca. 57 studerende fra KP og UCD, der er i klink på en af følgende kliniksteder: Hjertecenter og Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, Københavns Kommune, Hillerød Kommune, Psykiatrisk Center Ballerup.

Den kliniske undervisning vil være opdelt i 2 perioder på henholdsvis 8 uger og 12 uger. De studerende vil være tilknyttet det samme kliniksted i de 2 perioder. Mellem de to kliniske perioder udarbejder de studerende i samarbejde med medstuderende et bachelorprojekt, som er forankret i den konkrete praksis, som de er i.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Læs artikel om projektet fra uddannelsesnyt 2021, side 15

Læs artikel fra Sygeplejersken 2022, hvor en studerende fra projektet beskriver hvordan det er at være med.

Følgeforskning

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Professionshøjskole, UCSF, Roskilde Universitet og VIA, hvor klinisk uddannelsesansvarlig i Hjertecenter Camilla Bernild leder forskningsprojektet.

Spørgsmål til følgeforskningen kontakt Camilla Bernild, Klinisk uddannelsesansvarlig, Ph.d.: camilla.bernild@regionh.dk

Igangværende aktiviteter

For studerende, undervisere og kliniske samarbejdspartnere findes her materiale til igangværende aktiviteter for henholdsvis andet (P2) og tredje (P3) hold af pilotstuderende der er i gang.

Hvis du er studerende, finder du også yderligere dokumenter du skal bruge i løbet af studieperioden inde på Its Learning – i det rum der er lavet specifikt til dig som projektstuderende.

Yderligere spørgsmål hertil kan rettes til projektkoordinator, se nedenfor.

Kontakt

Har du spørgsmål om projekt NEW? Kontakt os endelig.

Projektledelsen:
v. Merete Brædder, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen KP, mb3@kp.dk

v. Mette Elisabeth Nielsen, uddannelseskonsulent, Center for HR, mette.elisabeth.nielsen@regionh.dk

Projektkoordinator:
v. Patricia Petra F. Elkanowitz, konsulent på sygeplejerskeuddannelsen KP, paag@kp.dk