Genveje


Uddannelseshospital i Frederikssund

August 2020 åbner Nordsjællands Hospital et internt medicinsk afsnit på Frederikssund Hospital, der får et særligt fokus på lærings- og studiemiljø for studerende fra en række sundhedsfaglige uddannelser.

Med praksislæring som pædagogisk fokus er intentionen at skabe et studiemiljø, hvor studerende i høj grad lærer af og sammen med andre studerende og får ansvar for pleje og behandling under tæt supervision af sundhedsprofessionelle.

Etableringen af afsnittet og det særlige læringsmiljø sker i et projektsamarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Københavns Professionshøjskole (KP), Center for HR og Uddannelse i Region H samt Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Det overordnede formål med projektet er med at afprøve undervisnings- og læringsformer, der bidrager til at styrke sammenhæng mellem teori og praksis og dimittendernes kliniske kompetencer efter endt uddannelse. Dette desuden med et fagligt fokus på at skabe sammenhæng i patient og borgerforløb på tværs af sektorer og en høj grad af borger-/patientinvolvering. Der vil være forskning knyttet til uddannelsesprojektet.

Læs status på projektet her
Se tidsplanen for projektet her
Styregruppen
Projektgruppen
Stillingsopslag Afdelingssygeplejerske (UDLØBET)


Kontakt

Projektleder: Uddannelsesleder Grisja Vorre Strømstad grst@kp.dk

Projektkoordinator: Ledelseskonsulent Liisa Fallesen anhf@kp.dk