Genveje


Deltagelsespligt

Der er deltagelsespligt i klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er obligatorisk og det er en forudsætning for at kunne gå til semesterets prøve, at du har gennemført den kliniske undervisning. 

Du kan deltage i aften, natte og weekendvagter, hvis det har et læringsmæssigt sigte i henhold til semesterets læringsudbytte fx ved at følge et patient/borgerforløb. En forudsætning for at deltage i disse vagter er, at der er mulighed for vejledning ved en sygeplejerske. Forløbet skal være planlagt med klinisk vejleder som også er ansvarlig for opfølgning.

En studieuge er fastsat til 41,25 timers studieuge. De resterende timer forventes at anvendes til studierelaterede aktiviteter fx forberedelse, søgning og læsning af litteratur, efterbearbejdning af læringsmæssige dokumenter.

Der må ikke lægges klinisk undervisning mellem d. 24/12 og d. 1/1, begge dage inklusiv.

Læs mere i Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb i forhold til fravær, ferie og lign.