Genveje


Uniformsretningslinjer

- for personale med patientkontakt

Retningslinjerne omfatter alt personale, der har patientkontakt eller udfører rene (fx sterilproduktion) eller urene (fx laboratoriearbejde) opgaver. Undtaget er personale ansat i Region Hovedstadens Psykiatri samt personale ansat på det præhospitale område, hvor der gælder særlige retningslinjer for uniformering.

Speciel beklædning og udstyr, der benyttes ved særlige procedurer, fx operationstøj samt arbejdstøj til f.eks. håndværkere og gartnere, er ikke omfattet af denne vejledning.

Definitioner
En uniform eller arbejdsdragt er en arbejdsbeklædning, der stilles til rådighed af det enkelte hospital. Uniformen er ikke at betragte som et personligt værnemiddel og er ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer. 

Fremgangsmåde
Den fælles uniformsvejledning udgør den overordnede ramme for regionens hospitalers egne uniformsvejledninger og instrukser.

Den fælles uniformsvejledning erstatter ikke regler og retningslinjer som følger af lovgivning mv.

Det nye uniformsprogram - Det professionelle udtryk og sundhedsfaglig kompetence
Ansatte, der bærer uniform, skal afspejle sundhedsfaglig kompetence og -identitet overfor såvel patienter, pårørende som kolleger, idet uniformen er en væsentlig del af det professionelle udtryk.

Regionens fælles uniformsprogram er udviklet på baggrund af principper om at imødekomme behovet for komfort, funktionalitet samt fremme det professionelle udtryk og den sundhedsfaglige identitet.

 • Alle ansatte har, uanset faggruppetilhørsforhold, lige adgang til alle dele i uniformsprogrammets grundsortiment og kan vælge sin personlige uniform ud fra de dele, der passer og klæder en bedst.
 • Alle ansatte har uanset afdelingstilhørsforhold lige adgang til T-shirts og uniformsprogrammets særlige supplementsdele (f.eks. cardigans og veste)
 • Regler for udskiftning i den enkelte medarbejders sortiment og bestemmelser om, hvor mange dele, der kan vælges samt antallet af uniformer til rådighed for den enkelte medarbejder specificeres i lokalt udarbejdede retningslinjer.

Brug af uniform – god hygiejne og sundhedsfaglig fremtoning
Ansatte, der bærer uniform, skal overholde de hygiejniske standarder med hensyn til vask og  håndtering samt krav vedr. brug af uniform. En høj hygiejnestandard er med til at forebygge smittespredning, og dermed tilgodese patientsikkerhed og personalets arbejdsmiljø.

For at sikre god hygiejne samt professionel, sundhedsfaglig fremtoning, præciseres en række retningslinjer for den ansattes brug af uniform:

 • Alle ansatte, der benytter uniform, skal benytte regionens fælles uniformsprogram.
 • Alle ansatte, der benytter uniform, skal bære uniform med korte ærmer i alle situationer, hvor der er krav om håndhygiejne.
 • Kittel over privat tøj skal altid være knappet og bør kun bæres, hvor det efter en lokal vurdering ikke udgør en risiko for patientsikkerheden.
 • Uniformen skal skiftes i forbindelse med hver arbejdsperiode/vagt.
 • Uniform skal skiftes, hvis den bliver snavset i løbet af arbejdsdagen.
 • Den ansatte må ikke vaske uniformen selv.
 • Ansatte, der ønsker at bære tørklæde, skal anvende det tørklæde, der indgår i uniformsprogrammet. Tørklædet skal skiftes efter samme retningslinjer som uniformen.
 • Ure, ringe og andre smykker må ikke anvendes på hænder eller underarme. Eventuelle andre smykker må ikke kunne komme i kontakt med omgivelserne.
 • Langt hår skal være samlet og opsat, og negle være kortklippede.
 • Neglelak og/eller kunstige negle må ikke anvendes.
 • Kraftige dufte/parfumer skal undgås.
 • Plastikforklæde og/eller overtrækskittel skal anvendes, hvor der er risiko for forurening af uniformen med blod, pus, sekret eller ekskret.
 • Termojakker med lange ærmer må ikke anvendes ved arbejde relateret til patientnære områder, men kan anvendes f.eks. ved transport mellem afdelinger og udendørs.
 • Uniformen må ikke medbringes udenfor regionens hospitaler, medmindre dette sker i tjenstligt ærinde. Dette gælder også supplementsdele som f.eks. veste, cardigans eller lign.
 • Uniformen kan bæres åben over uniformsprogrammets t-shirt under hensyntagen til, at uniformen kommer mindst muligt i kontakt med omgivelserne i forbindelse med sengeredning o. lign.
 • Patienttøj må ikke benyttes som supplement til uniformen.
 • Privat fodtøj kan benyttes og skal være vaskbart, hvor der er risiko for forurening med blod og lignende.
 • Fodtøj skal vaskes ved synlig forurening og eventuelt desinficeres.
 • Fodtøj bør være skridsikkert og støjende fodtøj skal undgås, f.eks. høje hæle.

Kilde: Region Hovedstaden, VIP