Genveje


Til klinikken

Samarbejde om klinisk undervisning

Region Hovedstaden og dens institutioner og Region Hovedstadens kommuner har sammen med Professionshøjskolen Metropol, UC Diakonissestiftelsen og Professionshøjskolen UCC den fælles forpligtigelse og interesse at sikre høj kvalitet af den kliniske undervisning af sygeplejestuderende, der varetages i region og kommuner - med henblik på at uddanne dygtige sygeplejersker til klinisk praksis.

Samarbejdet pågår i forskellige formaliserede samarbejdsfora.
 

Møder mellem uddannelsesinstitution og klinik i 2017

Møder mellem uddannelsesinstitution og kliniske samarbejdspartnere vil i 2017 afholdes i forhold til den uddannelsesinstitution der samarbejdes med.

Metropol og UC Diakonissestiftelsen indkalder repræsentanter og UCC indkalder repræsentanter.

Aktuelle mødedatoer rekvireres for Metropol/Diakonissestiftelsen ved henvendelse til Pernille Lunde: pela@phmetropol.dk

Aktuelle mødedatoer rekvireres for UCC ved henvendelse til Kirsten Vestergaard: kive@ucc.dk