Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde om den kliniske undervisning i semestrene. Møderne tager udgangspunkt i samarbejdet om de enkelte semestres kliniske undervisning.

Planlægningen af dialogmøderne på Københavns Professionshøjskole Hillerød sker i samarbejde med klinikken.

Planlægningen af dialogmøderne på Københavns Professionshøjskole Nørrebro og UC Diakonissestiftelsen sker i de tre studieårs samarbejdsgrupper. Samarbejdsgrupperne består af repræsentanter fra klinikken og de to uddannelsesinstitutionerne.

Dialogmøde forår 2019

Der afholdes dialogmøde torsdag d. 2. maj kl. 8-15 på Tagensvej 86.

Se programmet her.

Tilmeld dig her.

Materialer fra dialogmøde 25. april 2018

Dialogmøde forår 2019

Der afholdes dialogmøde torsdag d. 2. maj kl. 8-15 på Tagensvej 86.

Se programmet her.

Tilmeld dig her.