Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde om den kliniske undervisning i semestrene. Møderne tager udgangspunkt i samarbejdet om de enkelte semestres kliniske undervisning.

Planlægningen af dialogmøderne på Københavns Professionshøjskole Hillerød sker i samarbejde med klinikken.

Planlægningen af dialogmøderne på Københavns Professionshøjskole Nørrebro og UC Diakonissestiftelsen sker i de tre studieårs samarbejdsgrupper. Samarbejdsgrupperne består af repræsentanter fra klinikken og de to uddannelsesinstitutionerne.

Temadag i efteråret 2019

Der afholdes fælles temadag om Innovative tanker i sygeplejen på Nørrebro torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 8.30-15.00.

Læs mere og tilmeld dig her

Materialer fra Dialogmødet d. 2. maj 2019

Studieordning 2019

Studieordning 2019 Powerpointpræsentation

Samarbejde om lærings- og uddannelsesmæssige problemstillinger mellem studerende og klinisk undervisningssted

PP Præsentation

Session 1: Professionsidentitet og det første patientmøde

Opsamling session 1

Session 2: Feedback

PP session 2

Opsamling session 2

Session 3: Hvordan vækker vi de studerendes interesse for sygeplejefaglige problemstillinger i primær sektor?

PP session 3

Opsamling session 3

Session 4: Professionsidentitet og selvstændig sygeplejepraksis i den sidste kliniske undervisningsperiode

PP session 4

Opsamling session 4