Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Dialogmøderne blev afholdt virtuelt i Zoom i efteråret 2020. 

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde mellem kliniske vejledere, klinisk uddannelsesansvarlige, adjunkter/lektorer, koordinatorer samt uddannelsesledere om den kliniske undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen.  

Deltagere er kliniske vejledere, undervisere fra UC Diakonissen og KP samt uddannelsesansvarlige og -konsulenter og andre med ansvar for klinisk undervisning. 

Nedenfor finder du materiale fra årets dialogmøder

Mundtlig eksamination - oplæg
Spørgsmål til drøftelse - PP
Funktioner i PraktikportalenTemadag i 2020 - aflyst

På grund den aktuelle coronasituation afholdes der ikke temadag i 2020. Der planlægges en temadag i foråret 2021.

Materialer fra Dialogmødet d. 2. maj 2019

Studieordning 2019

Studieordning 2019 Powerpointpræsentation

Samarbejde om lærings- og uddannelsesmæssige problemstillinger mellem studerende og klinisk undervisningssted

PP Præsentation

Session 1: Professionsidentitet og det første patientmøde

Opsamling session 1

Session 2: Feedback

PP session 2

Opsamling session 2

Session 3: Hvordan vækker vi de studerendes interesse for sygeplejefaglige problemstillinger i primær sektor?

PP session 3

Opsamling session 3

Session 4: Professionsidentitet og selvstændig sygeplejepraksis i den sidste kliniske undervisningsperiode

PP session 4

Opsamling session 4