Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, hospitaler og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde om den kliniske undervisning i semestrene. Møderne tager derfor udgangspunkt i samarbejdet om de enkelte semestres kliniske undervisning.

Mødedatoer

I 2017

  • 30. marts (1. studieår)
  • 17. maj (2. og 3. studieår)
  • 11. oktober (1,. 2., 3. studieår) i tidsrummet kl. 08-17

I 2018

  • 25. april (1., 2., 3. studieår) i tidsrummet kl. 08-17.