Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde om den kliniske undervisning i semestrene. Møderne tager udgangspunkt i samarbejdet om de enkelte semestres kliniske undervisning.

Dialogmøder foråret 2020 udsættes til efteråret

Dialogmøderne i foråret 2020 er grundet den aktuelle situation udsat til efteråret.
I løbet af foråret vil der blive meldt nye datoer ud for dialogmøder i efteråret.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ledelseskonsulent Liisa Fallesen, anhf@kp.dk

Temadag i efteråret 2019

Der blev afholdt temadag om Innovative tanker i sygeplejen på Nørrebro torsdag d. 10. oktober 2019 

Materialer fra Dialogmødet d. 2. maj 2019

Studieordning 2019

Studieordning 2019 Powerpointpræsentation

Samarbejde om lærings- og uddannelsesmæssige problemstillinger mellem studerende og klinisk undervisningssted

PP Præsentation

Session 1: Professionsidentitet og det første patientmøde

Opsamling session 1

Session 2: Feedback

PP session 2

Opsamling session 2

Session 3: Hvordan vækker vi de studerendes interesse for sygeplejefaglige problemstillinger i primær sektor?

PP session 3

Opsamling session 3

Session 4: Professionsidentitet og selvstændig sygeplejepraksis i den sidste kliniske undervisningsperiode

PP session 4

Opsamling session 4