Genveje


Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde om den kliniske undervisning i semestrene. Møderne tager udgangspunkt i samarbejdet om de enkelte semestres kliniske undervisning.

Dialogmøder efteråret 2020 afholdes virtuelt

Dialogmøderne i foråret 2020 er grundet den aktuelle situation udsat til efteråret, hvor de afholdes virtuelt.

Fra foråret 2020 er der indført en ny organisering af dialogmøderne. Formålet er at skabe en ramme for dialog.

Vi har derfor opdelt vores region i fire klynger. Her klynge repræsenterer region, kommuner og psykiatrien. Af nedenstående oversigt fremgår det, hvornår der afholdes dialogmøde i efteråret, og du skal derfor sætte kryds i din kalender i forhold til, hvor du er ansat.

Der kommer mere information om program og mulighed for tilmelding i løbet af efteråret. Har du spørgsmål, kan du kontakte Ledelseskonsulent Liisa Fallesen, anhf@kp.dk
Temadag i 2020 - aflyst

På grund den aktuelle coronasituation afholdes der ikke temadag i 2020. Der planlægges en temadag i foråret 2021.

Materialer fra Dialogmødet d. 2. maj 2019

Studieordning 2019

Studieordning 2019 Powerpointpræsentation

Samarbejde om lærings- og uddannelsesmæssige problemstillinger mellem studerende og klinisk undervisningssted

PP Præsentation

Session 1: Professionsidentitet og det første patientmøde

Opsamling session 1

Session 2: Feedback

PP session 2

Opsamling session 2

Session 3: Hvordan vækker vi de studerendes interesse for sygeplejefaglige problemstillinger i primær sektor?

PP session 3

Opsamling session 3

Session 4: Professionsidentitet og selvstændig sygeplejepraksis i den sidste kliniske undervisningsperiode

PP session 4

Opsamling session 4